Malatya’da doğdu.
2010 yılında Malatya Fen Lisesi’nden, 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu.
2016 yılında yine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladığı yüksek lisans eğitimine hala devam etmekte
olup; lisans ve lisans sonrası eğitimi süresince birçok kulüp ve sivil toplum kuruluşunun yönetim
kademesinde bulunmuştur.
TAF Network Projesi’nde 4 sene boyunca farklı pozisyonlarda görev almış olup hali hazırda Bilim
Elçileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam etmektedir.
‘Her Dönüşüm Tek Bir İnsanla Başlar’ mottosuyla yol aldığı hayat serüveninde, insanlığın ancak
değişerek ve dönüşerek daha ileriye gidebileceğine inanan Aslı kendini çokça okuyan, vakit buldukça
yazan, dünya görüşünün merkezine insana fayda sağlamayı koyan, fazlaca sosyal bir mühendis olarak
tanımlamaktadır.