Bilim Söyleşileri, ülkemizde bilime gösterilen değerin artması hayaliyle düzenlediğimiz pek çok projeden biridir. Bu proje kapsamında öğrenciler ile bilim insanlarının, akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin samimi bir sohbet
eşliğinde buluştuğu söyleşiler düzenlenir. Bilim ve akademik kariyer odaklı bu söyleşiler sayesinde bilim kültürünün oluşmasına, akademik hayatın teşvik edilmesine ve kişiler arasında tecrübe paylaşımının yaygınlaşmasına katkıda
bulunmak temel hedeflerimizdendir. Çünkü biliyoruz ki insan başkalarından ilham alabildiği ölçüde ufkunu geniş tutacak ve hep daha iyisi için çalışacaktır.